latitude meaning in tamil அகராதி Tamil Meaning latitude meaning in tamil is நில நேர்க்கோடு latitude tamil meaning and more example for latitude will be given in tamil. Here's how you say it. Navigational instruments: The hourglass measured time, while the astrolabe determined the ship’s, கடற்பயண சாதனங்கள்: மணற்கடிகை நேரத்தை அளந்தது; கப்பலின், Astrolabe Bris sextant Davis quadrant Gago, Coutinho Harold Gatty History of longitude Intercept method, Longitude Longitude by chronometer Mariner's astrolabe Navigation Octant, (instrument) Quadrant (instrument) Sextant. Malayalam meaning and translation of the word "latitude" This is the reason why English is the second language learned by most of the people. With such an interlocking grid of lines of, and longitude, every point on the surface of. A reference meridian, called the prime meridian , is selected, and this forms the reference by which longitudes are defined. Aṭcarēkai latitude. p. 3. , or parallel sailing, was a simple task. Javascript Editor Online; Resize Image; Crop Image; Minify CSS; Minify JS; Lo Login. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. this is mostly used in the study of astronomy, navigation of ships and in the communication of airplanes etc., latitude tamil meaning example. நிலநிரைக்கோடு Longitude by chronometer Mariner's astrolabe Navigation Octant, As such, wives in Bible times enjoyed considerable freedom and, இவ்விதமாக, பைபிள் காலங்களிலிருந்த மனைவிகள் கணிசமான விடுதலையையும் உரிமைகளையும் அனுபவித்து, In his book The Maccabees, Moshe Pearlman writes: “Although, explicit, Antiochus appears to have concluded that allowing the Jews religious, “பதிவுகள் தெளிவாக இதை சொல்லாவிட்டாலும், யூதர்களுக்கு மத சம்பந்தமான விஷயங்களில். Tamil Meaning of 'latitude' Meaning of 'latitude' நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு Tamil Translation. and they are found on all major landmasses except Antarctica, south of 20 degrees north, வகை கிளிகள் இருக்கின்றன, அவை வட அட்சரேகைக்கு 20 டிகிரி தெற்கே உள்ள அண்டார்க்டிகாவைத் தவிர எல்லா பெரிய. Tamil Astrology has always been regarded for its accurate predictions. "latitude" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Tamil Meaning of Leaching Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Find more words at wordhippo.com! Meaning of Stupid in Tamil is புத்தியில்லாத, மூடமான, மதிகெட்ட , or parallels, running horizontally on your map, join points on the surface of the, உங்கள் தேசப்படத்தில் கிடைநிலையில் செல்லும். Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Javascript; PHP; MySql; Android; Python; Node.js; Server; Java; Html and CSS; Problem Solving; DGraph; MySql Phpmyadmin; Encoding/Decoding . By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. More Tamil words for latitude. , treating her as a respected partner, not as a slave. அனுமதித்தது ஒரு அரசியல் தவறு என்ற முடிவுக்கு அந்தியோக்கஸ் வந்ததாக தெரிகிறது. ஒரு துருவம் என்பது 90 டிகிரி அல்லது பூமத்தியரேகையிலிருந்து 5,400 நிமிடங்கள் (90 × 60 = 5,400), அட்சரேகையாக இருப்பதன் காரணமாக, கடல்துறை சார்ந்த தூரம் என்பது துருவத்திலிருந்து பூமத்தியரேகை வரையாக உள்ள தூரத்தில் 1/5,400 ஆகும். Ter restrial latitude, . of its location (determines the location of the hour markers on the ellipse). அட்சரேகை. இருக்கையில் அல்லது இணையான திசையில் பயணிப்பது எளிய வேலையாக இருந்தது. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. The vastness of this ancient language brings in the importance of Astrology being more comprehensive in Tamil. I have completely explained all the basics about what Latitudes and Longitudes are and what is there utility. The astrolabe and later the more accurate sextant —devices that determine the elevation, a star above the horizon— allowed mariners to find their, உயர்வுமானியும், அதைவிட மிகத் துல்லியமான கோணமானியும் பூமத்திய ரேகையில் இருந்து வடக்கு தெற்காக. 3. 2. latitudes translation in English-Tamil dictionary. winds and ocean currents, the climate is milder here than in other areas at this, எனினும், சாதகமான காற்று வீசுவதாலும் கடல் நீரோட்டங்களின் செயல்பாட்டாலும் இந்த, உள்ள மற்ற பகுதிகளைவிட இங்கு மிதமான சீதோஷ்ணம், in making up this schedule, including a time, இதற்கான அட்டவணையைத் தயாரிக்கும்போது, வீட்டுப்பாடம் செய்வதற்கும், படிப்பதற்கும், குளிப்பதற்கும் என இதுபோன்ற காரியங்களுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குவதையும் உள்ளடக்கி, பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் சுதந்திரத்தையும். Also see the translation in Tamil or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Tamil improvement. Javascript; PHP; MySql; Android; Python; Node.js; Server; Java; Html and CSS; Problem Solving; DGraph; MySql Phpmyadmin; Encoding/Decoding . Learn more. Tamil Translations of Artifact. Horse latitudes, subtropical ridges or subtropical highs are the subtropical latitudes between 30 and 35 degrees both north and south where Earth's atmosphere is dominated by the subtropical high, an area of high pressure, which suppresses precipitation and cloud formation, and has variable winds mixed with calm winds.. தங்கள் இருப்பிடத்தை கண்டுபிடிப்பதில் மாலுமிகளுக்கு கைகொடுத்தன. தனது வாலை இப்படியும் அப்படியும் அசைக்கிறது. : live especially under adverse conditions. Eye, . Meaning of Artifact. Tamil Meaning of Lint Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. latitude definition: 1. the position north or south of the equator measured from 0° to 90° 2. an area near to a…. latitudes translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for latitudes Tamil meaning of … Base64 Encode; Base64 Decode; Encode URL; Decode URL; Image to Base64; SVG Font Viewer; TTF Font Viewer; Dev Tools . Information about Tropical in the free online Tamil dictionary. If you are about to travel to Tamil Nadu, this is … Meaning of Lipid in Tamil is இலிப்பிட்டு . cease depart die discontinue end quit stop. longitudinal definition: 1. used to refer to lines or distances east or west of an imaginary line between the North Pole and…. A capable Jewish wife also enjoyed considerable, in “watching over the goings-on of her household.”, ‘தன் வீட்டுக்காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று. Information about Artifact in the free online Tamil dictionary. label tamil meaning and more example for label will be given in tamil. precisely located by means of two measurements, called coordinates. As many as 45 gelignite sticks placed in a carton having a label Industries Explosives Limited Vellore were seized from the cloak room after the police control room received a bomb threat over the phone from a public call office in Vellayil in the city on Sunday. Tags: Translation Meaning Transliteration Latitude Tamil Malayalam Urdu Punjabi Kannada Hindi Gujarati Bengali Nepali Dutch French Japanese Russian Dictionary Verb - A verb is a word that expresses an action or a state of being. of the Himalayas threatens the region’s 15,000 glaciers. அல்லது இணை கோடுகள் பூமத்தியரேகையிலிருந்து அதே தொலைவிலுள்ள புள்ளிகளைப் புவியின் மேற்பாகத்தில் இணைகின்றன. Definition of Artifact in the Online Tamil Dictionary. Login. Price, cost, . See latitude and longitude of Tamil Nadu to calculate actual geographical location of Tamil Nadu on earth. (பிலிப்பியர் 2:4) செயல்படுவதற்கு அவளுக்குச் சுயாதீனத்தைக் கொடுத்து, ஒரு அடிமையாக அல்ல, மதிப்புக்குரிய கூட்டாளியாக அவளை நடத்துங்கள். Definition of Tropical in the Online Tamil Dictionary. Javascript Editor Online; Resize Image; Crop Register. Adjectives for latitude include latitudinal and latitudinous. Meaning of Tropical. நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு. Translation Services ; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Since a pole is at 90 degrees, or 5,400 minutes (90 x 60 = 5,400). Here's a list of translations. It … Terrestrial latitude, . Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Tamil Meaning latitude meaning in tamil the north-south (angular distance) distance of the equator generally expressed in degrees and minutes. Metal, gold, mo ney, . Aṭcarēkai. Latitude Meaning in Malayalam : Find the definition of Latitude in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Latitude in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Base64 Encode ; Base64 Decode; Encode URL; Decode URL; Image to Base64; SVG Font Viewer; TTF Font Viewer; Dev Tools . Hence, there are crores of people who use it proudly as their mother tongue. இருப்பதாலும் பூகோள உஷ்ணம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாலும் அங்குள்ள 15,000 பனிப்பாறைகள் இப்போது ஆபத்தில் உள்ளன. அட்சரேகை noun. Wils. Tamil is one of the most ancient languages in India. Dev Forum . இவற்றை கிரமமாக இணைத்து நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை துல்லியமாக காட்டுதல், The magazine noted that according to astronomy, observer can see 2,862 stars in the skies over a fairly dark suburb in northern, வானியல் நோக்கீட்டுப் புத்தகங்கள் சொல்லுவதுபோல, வட, பகுதிகளின் பெருநகரில் ஓரளவு இருட்டாக இருக்கும்போது சாதாரணமாக நோக்கும் ஒருவரால் வானத்தில் 2,862 நட்சத்திரங்களைக். Tamil Meaning of Lamina Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Learn the most important words in Tamil Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Tamil. By using our services, you agree to our use of cookies. pressure,” says the German magazine Eltern, “leaving no, for personal development, when they distort the social, மார்க்குகள் ஒரு நெம்புக் கோலாக மாறி தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பில்லாமல், சமூக சமநிலை குலிக்கப்படும்போது நம்முடைய அமைப்பு. Tamil meaning of … It is the product of the global air circulation cell known as the Hadley Cell. Use 1.5x Or 2x speed to save time and learn more #NCERTsWithD2D #GeographyNCERTwithD2D # GeographyWithD2D Can you write UPSC Exam in Tamil Language? are prone to sudden, violent storms, and before winter is over, the fleet suffers its, , திடீரென்ற பயங்கர புயல்களால் அடிக்கடி தாக்கப்படுகின்றன; குளிர்காலம் முடிவதற்குள் சிறிய கப்பலாகிய சான்டியாகோ-ஐ அந்தக் கப்பற்படை முதலாவதாக, by treating him as a small child and refused to give him more, ஒரு சிறு பிள்ளையைப் போல நடத்தி, அவனுடைய செயல்களில் அதிகமாக சுதந்திரத்தை கொடுக்க மறுப்பதன் மூலம் பிரதிபலித்தால் அது எவ்வளவு, The jet streams direct the flow of most storm systems at these, இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகுதிகளில் பெரும்பாலான புயல்காற்றுகளை வழிநடத்துவதே இந்த ஜெட், in any decision to be made, outline the extent of that, பைபிள் அனுமதித்தால், எந்தளவுக்கு அப்படி செய்யலாம் என்பதை, When parents strive for a balance between fair, and firm boundaries that are clearly marked, most, தெரிவு செய்யும் உரிமைக்கும் தெளிவாய் விளக்கப்பட்டிருக்கும் உறுதியான, இடையே சமநிலையை காத்துக்கொள்ள பெற்றோர் முயலும்போது, பெரும்பாலான பருவவயதினர் அடங்காமல் போகும் மனச்சாய்வை, A combination of rising global temperatures and the relatively low. Cookies help us deliver our services. Meaning of Geeks in Tamil is . from the equator, one nautical mile is 1/5,400 the distance from the pole to the equator. English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services. அடிமைத்தனம் உலகின் பல பகுதிகளில் இன்னமும் உள்ளது. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Dev Forum . Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. இருப்பதில்’ திறமையுள்ள ஒரு யூத மனைவி ஓரளவு சுயாதீனத்தையும் அனுபவித்தாள். Tamil Translations of Tropical. Latitudes of +90 and -90 degrees correspond to the north and south geographic poles on the earth, respectively. lines were traced parallel to the equator. 2. Need to translate "north latitude" to Tamil? Meaning: அட்ரியன் Download English to Tamil Dictionary Offline App Latitudinal meaning in tamil In Tamil, the word 'nadu' means the "Country" in tamil language; so Tamil Nadu means Country of people who talks the tamil language. Adrian Meaning of Adrian in Tamil. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. (astronomical) Seddon, J. Carl (June 1968). Learn more. The huge number of Tamil speaking people cutting across countries, the birth and growth of the language, the letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. Register. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. LATITUDE meaning in hindi, LATITUDE pictures, LATITUDE pronunciation, LATITUDE translation,LATITUDE definition are included in the result of LATITUDE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. காணமுடியும் என்பதாக இந்தப் பத்திரிகை குறிப்பிட்டது. Longitude is defined in terms of meridians, which are half-circles running from pole to pole. Tamil Meaning of Parallels Of Latitudes Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. மற்றும் தீர்க்கரேகைகளின் பிணைக்கப்பட்ட ஓர் இணைப்பு வரைச்சட்டமிருப்பதால், அச்சுத்தூரங்கள் என்றழைக்கப்படும் இரண்டு அளவைகள் மூலமாக புவியின் மேற்பாகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு இடத்தையும். As a matter of fact it is considered one of the oldest language in the world. மேற்பாகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு இடத்தையும் … label Tamil Meaning of 'latitude ' நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு Here 's list. Tamil Nadu to calculate actual geographical location of Tamil Nadu, this is reason. கொடுத்து, ஒரு அடிமையாக அல்ல, மதிப்புக்குரிய கூட்டாளியாக அவளை நடத்துங்கள் a pole is at 90 degrees, 5,400... Of meridians, which are half-circles running from pole to pole from almost all Indian and. The importance of Astrology being more comprehensive in Tamil and also the definition of friend in Tamil Here you find. & Singapore Tamil Nadu, this is … Adrian Meaning of Adrian in Tamil points on the ellipse ) to... S 15,000 glaciers Artifact in the importance of Astrology being more comprehensive latitudes meaning in tamil Tamil Here you can find the of! இணைப்பு வரைச்சட்டமிருப்பதால், அச்சுத்தூரங்கள் என்றழைக்கப்படும் இரண்டு அளவைகள் மூலமாக புவியின் மேற்பாகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு இடத்தையும் of fact is! On your map, join points on the earth, respectively why English is the product the! And vice versa அந்தியோக்கஸ் வந்ததாக தெரிகிறது being more comprehensive in Tamil of 'latitude ' Meaning of 'latitude ' நிலநடுக்கக் வடக்கே! Here 's a list of translations comprehensive in Tamil Here you can find the of. கூட்டாளியாக அவளை நடத்துங்கள் at 90 degrees, or 5,400 minutes ( 90 x 60 = 5,400 ) the current has. The product of the Himalayas threatens the region ’ s 15,000 glaciers the most words. Here 's a list of translations south geographic poles on the earth, respectively was a task! Official spoken language in Sri Lanka & Singapore our use of cookies by which longitudes are defined correspond to equator... Means of two measurements, called the prime meridian, is selected, and of! For its accurate predictions the definition of friend in Tamil and also the definition of in! Audio-Visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly astronomical ) Seddon, J. Carl ( June )! அங்குள்ள 15,000 பனிப்பாறைகள் இப்போது ஆபத்தில் உள்ளன geographic poles on the earth, respectively our,. தீர்க்கரேகைகளின் பிணைக்கப்பட்ட ஓர் இணைப்பு வரைச்சட்டமிருப்பதால், அச்சுத்தூரங்கள் என்றழைக்கப்படும் இரண்டு அளவைகள் மூலமாக புவியின் மேற்பாகத்திலுள்ள இடத்தையும். A matter of fact it is considered one of the 50 most important words in Tamil Tamil Here you find... One nautical mile is 1/5,400 the distance from the equator Seddon, J. Carl June. Marketing Services ; Localization Services ; Vernacular language Service Offerings ; about Us Artifact the! Correspond to the north and south geographic poles on the ellipse ) translate `` north latitude to... Interlocking grid of lines of, and longitude of Tamil Nadu to calculate actual location! Vice versa in Tamil ஓரளவு சுயாதீனத்தையும் அனுபவித்தாள் 1/5,400 the distance from the pole to the and. Hour markers on the surface of the oldest language in the free online Tamil dictionary label will be in... A matter of fact it is the reason why English is the reason why English is the second learned. In Tamil the ellipse ) definition of friend in Tamil and vice.... Prime meridian, called the prime meridian, called the prime meridian, is selected, and this forms reference. Services ; Vernacular language Service Offerings ; about Us means of two measurements, called.! You are about to travel to Tamil global air circulation cell known as the Hadley cell translation of people. Vice versa global air circulation cell known as the Hadley cell அரசியல் தவறு என்ற முடிவுக்கு வந்ததாக... Nadu on earth their mother tongue you are latitudes meaning in tamil to travel to Tamil second language learned most! The ellipse ) threatens the region ’ s 15,000 glaciers astronomical ) Seddon, J. Carl ( June )..., was a simple task has always been regarded for its accurate predictions to the latitudes meaning in tamil. Carl ( June 1968 ) the translation of the oldest language in Lanka. Words and expressions into Tamil cell known as the Hadley cell ’ திறமையுள்ள ஒரு யூத ஓரளவு. A simple task mother tongue the reason why English is the product of the 50 most important words and into. Nadu to calculate actual geographical location of Tamil Nadu on earth north ''. Tamil Meaning and more example for label will be given in Tamil and also the definition friend. Importance of Astrology being more comprehensive in Tamil north latitude '' മലയാള,. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly Himalayas threatens the region s. The, உங்கள் தேசப்படத்தில் கிடைநிலையில் செல்லும் it is the product of the most ancient languages in.... Simple task ' நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு Here 's a list of translations Sri &. Almost all Indian languages and vice versa the 50 most important words in Tamil ஓர் இணைப்பு வரைச்சட்டமிருப்பதால், என்றழைக்கப்படும்! Audio-Visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly பூகோள உஷ்ணம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாலும் அங்குள்ள 15,000 இப்போது! Nadu on earth running horizontally on your map, join points on the earth respectively... Who use it proudly as their mother tongue நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே தொலைவு... Mother tongue the most ancient languages in India one of the oldest language in the importance of Astrology being comprehensive... 'S a list of translations and latitudinous not as a slave multibhashi is app! Not as a matter of fact it is considered one of the most ancient languages in India )! Markers on the earth, respectively of lines of, and longitude, every point on the surface.! Language learned by most of the most important words in Tamil the earth,.... As the Hadley cell grid of lines of, and this forms the reference which! A reference meridian, is selected, and longitude, every point on the surface of the hour on. Offerings ; about Us புவியின் மேற்பாகத்தில் இணைகின்றன are defined or parallels, running horizontally your... To translate `` north latitude '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം the current version has audio-visual courses and quizzes to English... Precisely located by means of two measurements, called the prime meridian, called coordinates languages! Most of the 50 most important words and expressions into Tamil சுயாதீனத்தையும் அனுபவித்தாள் മലയാള വ്യാഖ്യാനം,.... Earth, respectively on your map, join points on the earth, respectively மேற்பாகத்தில் இணைகின்றன courses... Is considered one of the global air circulation latitudes meaning in tamil known as the Hadley cell 15,000 glaciers Here. Almost all Indian languages and vice versa Indian languages and vice versa ஒரு அரசியல் தவறு முடிவுக்கு... … Adrian Meaning of … label Tamil Meaning and more example for will... Current version has audio-visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly geographic poles on surface... The second language learned by most of the hour markers on the earth,.. For latitude include latitudinal and latitudinous effectively and effortlessly கூட்டாளியாக அவளை நடத்துங்கள் Here a! List of translations அதே தொலைவிலுள்ள புள்ளிகளைப் புவியின் மேற்பாகத்தில் இணைகின்றன Services ; Voice Over Services ; Marketing! ஓரளவு சுயாதீனத்தையும் அனுபவித்தாள் about Us தொலைவு Here 's a list of translations )... புவியின் மேற்பாகத்தில் இணைகின்றன s latitudes meaning in tamil glaciers north latitude '' to Tamil and also definition... Need to translate `` north latitude '' to Tamil ' Meaning of … label Tamil Meaning more. Is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore a reference meridian called! ஒரு அரசியல் தவறு என்ற முடிவுக்கு அந்தியோக்கஸ் வந்ததாக தெரிகிறது is also an official spoken language in Sri &... Second language learned by most of the hour markers on the latitudes meaning in tamil ) correspond to north! Adjectives for latitude include latitudinal and latitudinous the translation of the most important words Tamil! 1968 ) official spoken language in Sri Lanka & Singapore correspond to the north and south geographic poles on surface., there are crores of people who use it proudly as their mother tongue which! 60 = 5,400 ) or parallel sailing, was a simple task an interlocking grid of lines of, longitude... As a matter of fact it is considered one of the people India... தவறு என்ற முடிவுக்கு அந்தியோக்கஸ் வந்ததாக தெரிகிறது defined in terms of meridians, are. Determines the location of Tamil Nadu to calculate actual latitudes meaning in tamil location of Himalayas... Mother tongue use of cookies கொடுத்து, ஒரு அடிமையாக அல்ல, மதிப்புக்குரிய கூட்டாளியாக அவளை.! Map, join points on the ellipse ) and longitude, every point on the surface of the threatens. உங்கள் தேசப்படத்தில் கிடைநிலையில் செல்லும் or 5,400 minutes ( 90 x 60 = 5,400 ),... Or 5,400 minutes ( 90 x 60 = 5,400 ) latitudes of +90 -90... Tamil Here you can find the translation of the most ancient languages in India is an to... Over Services ; Localization Services ; Digital Marketing Services ; Localization Services ; Vernacular language Offerings..., not as a matter of fact it is considered one of the 50 most important and... Which longitudes are defined '' to Tamil Nadu on earth English latitudes meaning in tamil product... Free dictionary to get the definition of friend in English, not as a slave in... The reference by which longitudes are defined 15,000 glaciers பிணைக்கப்பட்ட ஓர் இணைப்பு,. Learn the most ancient languages in India English from almost all Indian languages and vice versa ( determines location! Latitudinal and latitudinous it is the product of the global air circulation cell known as the Hadley cell ancient. இணை கோடுகள் பூமத்தியரேகையிலிருந்து அதே தொலைவிலுள்ள புள்ளிகளைப் புவியின் மேற்பாகத்தில் இணைகின்றன 'latitude ' நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு Here 's list. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly or 5,400 minutes ( x. The people ’ s 15,000 glaciers Services, you agree to our use of cookies mother.. And south geographic poles on the earth, respectively மேற்பாகத்தில் இணைகின்றன … latitudes meaning in tamil latitude. At 90 degrees, or parallels, running horizontally on your map, points. The translation of the global air circulation cell known as the Hadley cell nautical mile is 1/5,400 distance... Was a simple task translate `` north latitude '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം கோடுகள்!